Tandarts enquete

U bent hier:  Home > Tandarts enquete > Inhoudelijke criteria

Inhoudelijke criteria

Het kwaliteitsregister tandartsen stelt de volgende criteria aan enquetes:

1 | Informatie

In de aanhef of in het begeleidend schrijven van de patiëntenenquête wordt basale informatie gegeven over de afzender, het doel en de werkwijze. Daarbij wordt ten minste het volgende vermeld:

1. Wie de enquête uitvaardigt;

2. Met welk doel de enquête wordt uitgezet;

3. Voor welke doelgroep de enquête is bedoeld;

4. Uitleg over de wijze van invullen en retourneren;

5. Uitleg over de verwerking en analyse van gegevens;

6. Privacystatement met uitleg over de werkwijze voor bescherming van persoonsgegevens;

7. Uitleg over de wijze waarop resultaten (wel of niet) bekend worden gemaakt.


2 | Vragen

Het houden van een patiëntenenquête beoogt het verzamelen van feedback voor het verbeteren van de dienstverlening van de praktijk en de daar werkzame mondzorgprofessionals. Vragenlijsten worden zodanig opgesteld dat deze tenminste inzicht verstrekken in:

1. Het tandheelkundig handelen van de tandarts en indien van toepassing zijn/haar team;

2. Communicatie en bejegening door de tandarts en indien van toepassing zijn/haar team;

3. Hygiëne in de praktijk;

4. Helderheid in de beroepskolom (weet de patiënt door wie hij/zij is behandeld?);

5. Informatievoorziening en presentatie van de praktijk. Minimaal voor:

 Openingstijden en bereikbaarheid

 Afspraken planning

 Informatievoorziening over kosten.

6. De behandelaars, waarvoor de resultaten van toepassing zijn (geldt alleen voor praktijken met meerdere behandelaars).


3 | Rapportage


De resultaten uit de patiëntenenquête worden verwerkt tot een rapportage, welke kan voorzien in feedback aan de behandelaar.

De rapportage bevat minimaal:

1. Een geanonimiseerd overzicht van meetgegevens;

2. De belangrijkste conclusies inclusief verbeterpunten.


De rapportage heeft een voorblad of inhoudsopgave met minimaal vermelding van:

1. Omvang steekproef en het aantal uitgegeven enquêtes;

2. Omvang response met een minimum aantal van 50 respondenten;

3. Datum van uitgifte en bij een doorlopende enquête het betreffende jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login